RANKO RISOJEVIĆ

(1943), pjesnik, prozaista, dramski pisac, esejista, istoričar matematike, prevodilac i kulturni poslenik, objavio je oko četrdeset knjiga, među kojima 14 zbirki pjesama, 18 knjiga proze, među kojima 5 romana, izvedeno mu je desetak radio-igara za djecu i dva za odrasle. Za književni rad nagrađivan je više puta, a najznačajnije nagrade su: nagrada „Željezare Sisak“ za poetsku knjigu „Prah“, nagrada „Laza Kostić“ za proznu knjigu „Šum“, nagrada „Politikinog zabavnika“ za roman za mlade „Ivanovo otvaranje“, nagrade „Pečat varoši sremsko-karlovačke“ i „Skender Kulenović“ za poetsku knjigu „Prvi svijet“, nagrada „Branko Ćopić“, Srpske akademije nauka i umjetnosti, za roman „Bosanski dželat“, te „Kočićeva nagrada“ za ukupno stvaralaštvo.
Od 1999. je na funkciji direktora Narodne i univerzitetske biblioteke RS.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.