PETAR BOJANIĆ

Viši naučni istraživač u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i gostujući profesor u Institutu za društvene nauke Birkbek univerziteta u Londonu i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao i magistrirao filozofiju u Beogradu kod Miladina Životića, doktorirao u Parizu kod Žaka Deride i Etiena Balibara. Predavao u Parizu 10, Kornelu (SAD), Aberdinu (Škotska) i Bolonji (Italija). Poslednje knjige: Homeopatije: horror autotoxicus: o nasilju i hipohondriji: Kant, Hegel, Rosenzweig, Levinas, Derrida, Službeni glasnik, 2009; Granica, znanje, žrtvovanje. O poslednjem ratu, IFDT – Albatros +, 2009; World Governance (prir. sa J. Babić), Cambridge Scholars Publishing, 2010.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.