MIRA ĐORĐEVIĆ

(Zagreb, 1939) u svom naučnom radu bavi se književnom historijom, teorijom moderne proze i teorijom radio-drame. Magistarski rad odbranila je 1967. u Beogradu, a doktorsku disertaciju 1974. u Zagrebu. Od 1975-1993. predavala je njemačku književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Dio ratnih i poratnih godina (1993-1998) provodi kao naučni saradnik Arhiva za modernu njemačku književnost u Marbachu (SR Njemačka) i radi na međunarodnom istraživačkom projektu ‚Internationales Germanistenlexikon 1800-1950’ (Povijest razvoja germanistike na južnoslavenskim prostorima: Bosna/Hrvatska/Slovenija).
Od ljeta 1998. godine ponovo živi u Sarajevu i nastavlja rad kao profesor za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku, sve do odlaska u mirovinu (2004).
Prof. Dr. M. Đorđević je u novembru 2004.g. ukazom predsjednika Republike Austrije odlikovana austrijskim ordenom „Krst časti za nauku i umjetnost prvog reda“ kao znak priznanja za uspostavljanje i kontinuirano njegovanje kulturnih i naučnih veza između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine.
Pored brojnih članaka u domaćim i stranim časopisa, objavila je i knjige: ‚Aspekti radija’ (Sarajevo, 1978) i ‚Strömungen und Wandlungen der älteren deutschen Literatur’ (Monografije Filozofskog fakulteta, knj.5, Sarajevo 2003).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.