MILIJA GLUHOVIĆ

radi kao profesor na Odsjeku za pozorišne studije na Univerzitetu u Voriku u Velikoj Britaniji od 2006. godine. Studirao je anglistiku na Univerzitetu u Novom Sadu, magistrirao englesku književnost na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru, a doktorirao teatrologiju na Univerzitetu u Torontu. Dobitnik je nagrade Clifford Leech Prize za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti drame na Univerzitetu u Torontu u 2006. godini. Područje njegova interesovanja obuhvaća savremeno evropsko pozorište, s posebnim fokusom na evropsku kulturu sjećanja, migracije i ljudska prava; kritičku teoriju; i evropsku kulturnu politiku. Trenutno zavrđava studiju Performing European Memories: Trauma, Ethics, Politics (London: Palgrave, 2011), i uređuje zbirku eseja sa Karen Fricker s Univerziteta u Londonu pod naslovom Performing the ‘New’ Europe: Identities, Feelings, and Politics in the Eurovision Song Contest (London: Palgrave, 2011). Direktor je Erazmus Mundus magistarskih studija za istraživanje svjetskog pozoriđta koje Univerzitet u Voriku vodi u saradnji s Univerzitetom u Amsterdamu, Univerzitetom u Helsinkiju, i Univerzitetom Umjetnosti u Beogradu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.