MIDHAT AJANOVIĆ

(Sarajevo, 1959). Završio žurnalistiku u Sarajevu 1983. i šestomjesečni kurs filmske animacije u ”Zagreb filmu” 1984, napisao magistarski rad iz oblasti filmologije u Göteborgu 1999. Od kraja 1970-tih pa do početka rata u bivšoj Jugoslaviji objavio četverocifren broj karikatura, članaka, eseja, intervjua, stripova kojima je bio crtač i scenarista u svim važnijim listovima i časopisima u bivšoj Jugoslaviji (”Oslobođenje”, ”Vjesnik”, ”Borba”, ”Telex”, ”Večernje novine”, ”Večernje novosti”, ”Svijet”, ”As”, ”Jež”, ”Nin”, ”Danas”, ”Lica”, ”Sineast”, ”Hrvatski filmski ljetopis”…). Bio urednik kulturne rubrike u sedmičnim listovima ”Naši dani” i ”Nedjelja”, bio clan redakcije filmskog časopisa ”Sineast” iz Sarajeva. Tokom 1990-tih radio u ratnoj redakciji ”Oslobođenja”, sarađivao sa brojnim listovima bosanskohercegovacke emigracije, karikature objavljivao u norveškim, švedskim i njemačkim listovima, pisao strip-scenarije za agenciju SAF i radio kao ilustrator za švedskog izdavača dječije literature ”Young Genius”. Od 2000–2002 radio kao umjetnički direktor internacionalnog festivala animiranog filma ”Animafest” u Zagrebu.Od 1999. do 2000. i od 2002. do 2005. radio kao profesor historije filma na Višoj školi za animirani film u švedskom Eksjöu. Od 2003. do 2005. bio glavni urednik švedskog filmskog časopisa ”Animagi”. Od 1998. je stalni saradnik jednog od najvećih dnevnih listova u Skandinaviji ”Göteborg-Posten”. Za karikature dobio preko trideset međunarodnih nagrada i priznanja. Autor sedam animiranih filmova među kojima ”Ikar”, proglašen najboljim crtanim filmom u SFRJ na festivalu u Beogradu 1990 i ”Goya-Munch-Lautrec”, jedini bosanskohercegovački film prikazan u zvaničnom programu najvećeg svjetskog festivala animacije u francuskom Annecyu. Bio član žirija na međunarodnim filmskim festivalima i salonima karikature u BiH, Hrvatskoj, Francuskoj, Makedoniji, Kini, Belgiji, Švedskoj i Norveškoj. Esejistiku, prozne radove i strip-scenarije objavljivao, osim na maternjem, na hrvatskom, švedskom, njemačkom, engleskom, talijanskom i kineskom jeziku.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.