JANEZ POTOČNIK

rođen je 1958. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Studije je nastavio na istom univerzitetu gdje je i magistrirao 1989, a doktorirao 1993. godine.
Nekoliko godina (1989–1993) radio je kao istraživač na Institutu za ekonomska istraživanja u Ljubljani. U julu 1994. godine je imenovan za direktora Instituta za makroekonomsku analizu i razvoj Republike Slovenije. U aprilu 1998. godine Vlada Republike Slovenije je dr. Potočnika imenovala za šefa pregovaračkog tima za prijem Republike Slovenije u Evropsku uniju.
Od juna do decembra 2000. godine je vršilac dužnosti direktora vladinog Ureda za evropske poslove. U junu 2001. godine postavljen je za ministarskog savjetnika u kabinetu predsjednika vlade. Godine 2002. godine Vlada Republike Slovenije imenovala ga je za ministra bez portfelja zaduženog za evropska pitanja.
Od 1991. do 2004. godine dr. Potočnik je bio docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gdje je predavao statistiku i ekonomiju.
Članom Evropske komisije postao je 2004. godine. Trenutno je odgovoran za nauku i istraživanje. U maju 2008. godine dodijeljena mu je počasna diploma doktora nauka Londonskog kraljevskog koledža.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.