GORAN KORUNOVIĆ

je rođen 1978. godine u Jagodini. Radi kao honorarni saradnik na predmetu Južnoslovenska komparatistika, na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Objavljuje u periodici naučne oglede, poeziju i književnu kritiku.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.