FAHREDIN ŠEHU

(Orahovac, 1972). Završio je studije na prištinskom Univerzitetu, (orijentalne studije) a magistrirao je opštu književnsot. Aktivno se bavi kaligrafijom otkrivajući nove tehnike i medijume za ovaj poseban oblik umetnosti. Piše eseje o likovnoj umetnosti.
Njegovi radovi su prevedeni na srpski, hrvatski, turski, romski, bosanski, švedski, engleski i arapski jezik. Poetas del Mundo (Santiago de Chile) ga je imenovao za ambasadora albanske poezije.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.