CATHAL O SEARCAIGH

je rođen 1956. i odrastao je u Meenali, blizu Gortahorka, irskog govornog područja u Co Donegalu. Početkom devedesetih, tri godine je bio profesor pisac irskog jezika na University of Ulster i Queen’s University Belfast i nakon toga je nastavio redovno dolaziti u Sjevernu Irsku gdje predstavlja uvaženog člana irske govorne zajednice. Njegove pjesničke zbirke su: Súile Shuibhne (Coiscéim, 1983), Suibhne (Coiscéim, 1987), dvojezična An Bealach ‘na Bhaile/ Povratak kući (Clo Iar-Chonnachta, 1993), Ag Trúth Leis an tSolas (Clo Iar-Chonnachta, 1993), Na Buachaillí Bána (Clo Iar-Chonnachta, 1996), i izabrana Na otvorenom (Clo Iar-Chonnachta, 2000). Autor je i non-fiction djela Séal Naipeal (Clo Iar-Chonnachta, 2004) te nekoliko drama na irskom. Izabrana poezija na engleskom, Uz ognjšte u Mín a’ Leá (Arc), se pojavila 2005. I dalje živi u Meenali.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.