BLJERINA ROGOVA-GADŽA

rođena je 1982. godine u Đakovici. Diplomirala je 2005. na smeru Albanska književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini, gde je završila i master studije. Bavi se kritikom i fikcijom. Izdala je zbirku poezije Gorgone (2009).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.