ANETA POPOVA

rođena je 18. aprila 1983. godine u Skoplju. Bavi se dizajnom, slikarstvom, arhitekturom i književnošću. Svoju kreativnu radoznalost dosad je uspjela da kruniše objavljivanjem zbirke kratkih priča pod naslovom Najkraće priče (Нaj-кратки раскази, 2009).

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.