ALMA SKOPLJAK

(Sarajevo, 1977), diplomirala je književnost naroda BiH i bosanski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i a magistrirala je studij "Književnost u postmoderni" na odsjeku Bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. Živi u Visokom.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.