ALMA (AJANOVIĆ)ZORNIĆ

(Zvornik, 1975). Seli se sa porodicom u Sarajevo 1981. god, gdje završava osnovnu školu 1989. god, i srednju školu Treća gimnazija 1994. god. Upisuje PMF, hemiju 1995. god, koji prekida 1997 god. Trenutno je zaposlena u knižari Pingi d.o.o.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.