Božidar Zimski

ODABRANA POEZIJA- BOŽIDAR ZIMSKI

Sarajevske Sveske br. 25/26

Prevod s makedonskog: Nenad Vujadinović

I BI PSALM GROZNIČAV

Kad sam se od tvojih boja odvajao
umirao sam.
Preda mnom i iza mene
visoko podne je pjevalo
o putu
kamenje s kapuljačama
ljubilo se
jedan nebosklon
ime ti je nosio.
Kad sam se od tvojih boja odvajao
umirao sam.
Kao nebosklon
ime sam ti nosio
i kapuljače i kamenje ljubavi
preda mnom i iza mene
visoko podne
o imenu mojem ćutalo je
psalm moj ognjeni
kroz oganj je prošao
i nije se pokolebao.

LIPE I ANĐELI

S desne strane lipa
poglede vezem
i čekam da zvijezde izađu
da se najedem
kako me anđeli ne bi
pokupili gladnog.
S desne strane lipa
preda mnom topole i zid
pod svijećom
svjetlijom od sunca
anđeli večeraju da ne bi
gladni krenuli za mnom
i u vrijeme
i u nevrijeme
s desne strane lipa
vezu me pogledi.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.