Aneta Vasileva

ODABRANA POEZIJA- ANETA VASILOVA

Sarajevske Sveske br. 25/26

Prevod s makedonskog: Nenad Vujadinović

* * *
Danas je možda srećan dan.
Stigla mi je poruka u san.
Probudio me zvuk eksera.
Moj otac je oštrio sjekiru.
Pomislih...
Još jedan razapet.

UMIRANJE

Imam noćnu moru
gladujem
bolujem
između tri gole žene
a žena sam.
Vučem težak kamen
nogama.
Hodam, ne polazim
moram
ne prolazim.
Od svih svjetskih čuda
ja
i najčudnija i iščuđena
podlo
tražim
samo jedno, iznutra mračno
grne
za skrivanje
da duboko
duša uz zlato
uđe
i da mogu
da ostanem vječno ovdje
gdje već odavno
nisam.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.