Iskra Doneva

DŽEP

Sarajevske Sveske br. 27/28

Drangulije,
u džepu imam drangulije...

Jednu maramicu, žvaku,
neku monetu,
jednu izblijedjelu hartiju,
dio nekog tiketa,
nečiju fotografiju, ključeve...
I to je sve.

Drangulije, zaista – čitav moj život.
prijevod s makedonskog: Nenad Vujadinović

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.