Milena Marković

AMERIKANAC, SEDNEŠ MI NA KURAC

Sarajevske Sveske br. 35-36

Pridrži mi majko kopile
Da vidim šta ona kurva radi
Što sam se rodila kad ću da umrem
Što jedem kad ću da iserem

A ti lepi gospodine
Tebi se majka usrala
Kad te je kučka rodila

A šta ćeš sa tim parama
Kada ti bace zemlju na usta

Kod tarabe imaš šljivu
Ispod šljive njivu
A na njivi da ti jebem ženu
I ženu i sestru njenu

Jebem ti majku na tuturajku
Jebem ti oca na dva koca

Igraću ti na grobu
A ako ti meni
U uši ti se poserem

Ta ti je pamet ništa
Sutra si sred grobljišta

ustaj gedžo
rode moj
da trtimo taj nesoj
činovnike
zelenaše
gospodu i
bogataše

a ti smrti
mene pusti
nemoj da si
peder

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.