ULRICH VON BÜLOW

germanista, naučni saradnik i rukovodilac Odjela za rukopisnu zaostavštinu pisaca u Arhivu za njemačku književnost, Marbach a. N. SR Njemačka (Deutsches Literaturrchiv Marbach am Neckar/ BR Deutschland). Osim brige za nabavku, sređivanje i stručno arhiviranje rukopisnih zaostavština njemačkih autora djeluje i kao naučni savjetnik pri korištenju i obradi književne i filozofske građe. Autor je mnogobrojnih rasprava i knjiga o njemačkim i austrijskim piscima: Franzu Fühmannu, Arthuru Schnitzleru, Peteru Handkeu i W.G.Seebaldu.Izdavač je tekstova Rainer Maria Rilkea, Ericha Kästnera, Karla Löwitha, Martina Heideggera i Joachima Rittera.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.