ŠEHERZADA DŽAFIĆ

(1983) završila studij književnosti na Univerzitetu u Bihaću (2008), godinu dana nakon toga upisala Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, kulture i filma na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju „Prostori fakcije, fikcije i fantastike u djelu Irfana Horozovića“, odbranila u decembru 2012. U vrijeme studija osnovala i uređivala studentski časopis kontraSt (2002-2006). Istovremneo, uređivala ekološku reviju EKUS (2003-2008). Učestvovala na međunarodnim naučnim skupovima u Beču, Zagrebu, Sarajevu i Grazu, gdje je objavila radove iz književnosti i kulturalnih studija. Na Slavističkome institutu u Grazu održala pozivna predavanja te u svojstvu vanjskoga suradnika angažirana na Filozofskome fakultetu u Zagrebu u okviru kolegija Aspekti bosanskohercegovačkog romana(2012/2013). Trenutno radi na Univerzitetu u Bihaću u svojstvu docentice i uređuje časopis Post Scriptum.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.