SULEJMAN BOSTO

je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Odsjek za filozofiju i sociologiji), nastavnik za predmete Ontologija, te (u statusu nastavnika sa povjerenom nastavom) za predmete Sociologija kulture, Socijalna antropologija i Socijalna ekologija. Bavi se problemima suvremene filozofije, ontologije, hermeneutike, fenomenologije, antropologije, filozofije jezika, filozofije umjetnosti, filozofije kulture, bioetike... Prevodi s njemačkog jezika.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.