SEIDA BEGANOVIĆ

(1961, Zenica) je pjesnikinja, romansijer, dramaturg, i prevodilac. Završila je studij filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Radila kao novinar, profesor filozofije, sociolog analitičar, dramaturg, prevodilac. Sada živi i radi u Skopju, u Makedoniji, kao slobodan umjetnik. Objavljivala je u književnim revijama kratke priče, priče za djecu, poeziju, kao i prevode poezije sa makedonskog, poljskog, ruskog, engleskog. Njena poezija je prevedena na engleski, poljski, ruski, ukrajinski, albanski i turski jezik. Objavila je više knjiga poezije: Indeks izgovora, Otresanje pepela, Graničnici, Poštovaću naraciju (u pripremi za štampu), te romane Intervju sa plavom kućom i Album savršenih trenutaka.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.