SARITA VUJKOVIĆ

(Banja Luka, 1972). Diplomirala je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1997. godine. Završila je interdisciplinarni postdiplomski studij teorije umjetnosti i medija, a magistarsku tezu pod nazivom Privatni i javni identiteti žena u bosanskohercegovačkoj građanskoj umjetnosti odbranila je 2008. godine. Zaposlena je u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Bila je kustos većeg broja izložbi likovne, vizuelne i audio vizuelne umjetnosti u zemlji i inostranstvu. Bavi se kritikom i teorijom savremene vizuelne umjetnosti.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.