RADE KUZMANOVIĆ

(1942) dosad je štampao tri zbirke pripovedaka (Partija karata, 1982, Anje, anje, 1995 i Glu Pak, 2002), četiri romana (Odmor, 1990, Golf, 1998, Košulja, 2005 i Ap, 2008), dve zbirke eseja (Daninoć, 1993 i Težina tačke, 2007). Žanrovski hibridnu knjigu Zimska šetnja objavio je 2006. Zbirka pripovedaka Kret predstavlja drugo, izmenjeno izdanje prve zbirke – Partije karata. O njegovim radovima su se na različite načine (studije, književne kritike, izjave, dnevničke beleške, učešće u radio-emisijama...) izjašnjavali filozofi, književnici i kritičari: Oskar Davičo, Aleksandar Tišma, Radomir Konstantinović, Milica Nikolić, Milorad Belančić, Nenad Daković, Radoman Kordić, Slavica Miletić, Dragan Stojanović, Žarko Rošulj, Ivan Milenković, Novica Milić, Saša Ćirić ... – što se sve, sa izuzetkom razgovora na nekoliko beogradskih tribina i emisija na radiju, može videti na sajtu: radekuzmanovic.com.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.