PETRE M. ANDREEVSKI

(1934 – 2006) Pesnik, romansijer, pripovedač, dramski pisac. Bio je član Makedonske akademije nauka i umetnosti. Objavio je knjige poezije: Čvorovi (1960), I na nebu i na zemlji (1962), Denicija (1968), Udaljeni nakovnji (1971), Pohvale i pritužbe (1975), Večna kuća (1987) i Lakrimarij (1999). Knjige pripovedaka: Sedmi dan (1964), Neverne godine (1974, Sva lica smrti (1994). Romani: Pirej (1980), Skakavci (1983), Nebeska Timjanovna (1988), Poslednji seljaci (1987), Tunel (2002). U knjigu Drame (1984) ušle su drame: Vreme za pevanje i Bogunemili. Objavio je i dve zbike stihova za decu. Iz njegovog književnog opusa do sada je štampano više izbora, a 1984.godine objavljena su njegova izabrana dela u pet tomova. Zastupljen je u svim antologijama makedonske poezije objavljenim u Makedoniji i u svetu. Njegova dela u posebnim knjigama prezentirana su na više jezika van Makedonije. Dobitnik je nagrada: 11 Oktobar, Braća Miladinovci (dva puta), Racinovo priznanje i Stale Popov ( dva puta ).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.