PETRA POGOREVC

je pozorišna kritičarka, publicistkinja, prevoditeljica i članica redakcionog odbora revije Maska. Još za vrijeme studija komparativne književnosti i engleskog jezika na Filozofskom falultetu u Ljubljani počela je 1993. godine surađivati s kulturnom redakcijom lista Dnevnik, za koji još uvijek piše pozorišnu kritiku. Objavljivala je u revijama Maska, Sodobnost i Literatura. Godine 2001. uredila je obimni broj revije Masja na temu Nova evropska dramatika. Nekoliko je godina intenzivno surađivala s festivalom Tjedan slovenske drame, gdje je prvo djelovala kao selektorica (2000-2002), a kasnije i kao rukovodilac međunarodnog programa (2003). Članica je žirija Borštnikovog susreta i Komisije za scensku umjetnost pri Prešernovom fondu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.