ORHAN JAŠIĆ

je stekao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorat humanističkih znanosti u polju filozofije. Objavio je brojne znanstvene i stručne radove te izlagao referate na stručnim i znanstvenim skupovima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Njemačkoj i Srbiji. Znanstvena područja njegova interesa su akaid (dogmatika), religiologija, praktička filozofija i integrativna bioetika. Trenutno radi kao asistent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.