NENAD TANOVIĆ

je završio Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, magistrirao Tehničku fiziku u Beogradu i doktorirao na ETF-u u Sarajevu. Danas je redovni profesor na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Objavio Oblike bosanskih duša 1995. i 2006., Vitezi Kulina bana 1996., Iščašene priče 1997., 28 mjesečevih lica 1998., Da li znaš da u Bosni 2003. Već sedam godina radi na knjizi od oko 600 stranica О ЉУБАВИ NЕПРОЛАЗНОЈ, ŠLJIVICIMA U PROLJEĆE, SIRU I KUPUSU .

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.