NATAŠA NELEVIĆ

pozorišna kritičarka iz Podgorice. Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsjek za opštu književnost i teoriju književnosti. Pozorišne kritike i teatrološke tekstove je pisala u dnevnim listovima "Pobjeda" i "Dan", "Glas Crnogoraca", nedeljniku "Polis", časopisima za pozorište i kulturu "Gest", "MMart", "Ludus". Sarađivala je u časopisima za kulturu "Ovdje" i "Stvaranje". Nagradu za pozorišnu kritiku "Sterijina nagrada" - Sterijino pozorje, Novi Sad, dobila je 2003. godine.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.