MILETA PRODANOVIĆ

(Beograd, 1959). Diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gde danas radi kao vanredni profesor. Specilizacija u Londonu, na Royal College of Arts 1989 – 1990. Izlagao (1980. godine) na više samostalnih i grupnih izložbi. Od 1983. objavljuje prozu, esejističke tekstove iz oblasti vizuelnih umetnosti i publicistiku. Tokom devedesetih objavljivao je eseje na remu ’’rat- kultura – politika’’ u više dnevnih i periodičnih listova i časopisa. Bio je član redakcije časopisa ’’Beogradski krug’’ i ’’ New Moment’’ (časopis za vizuelne medije). Jedan od osnivača ’’Foruma pisaca’’ (1999.godine). Dobitnik više domaćih i regionalnih nagrada u oblasti vizuelnih umetnosti i književnosti. Zastupljen je u nekoliko antologija novije srpske proze. Prevođen na engleski, nemački, francuski, španski, italijanski, poljski, bugarski i mađarski. Objavio knjige: Večera kod Svete Aplonije (1984), Novi klini (1989), Putopisi po slikama i etiketama (1993), Pas prebijene kičme – fuga za jedan glas (1993), Mijazma (1994), Nebeska opera (1995), Pleši čudovište na moju nežnu muziku (1996), Crvena marama, sva od svile (1999), Ovo bi mogao biti vaš srećan dan (2000), Oko na putu (2000), Stariji i lepši Beograd (2001), Vrt u Veneciji (2002), Eliša u zemlji svetih šarana (2003), Kolekcija (2006) i Agnec ( 2007). Živi u Beogradu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.