MILAN JESIH

(Ljubljana, 1950) pesnik, dramski pisac i prevodilac. Od 1969. do 1972. godine studirao je komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Učestvovao je u književno-pozorišnoj grupi Pupilija Ferkeverk, između ostalog i kao glumac. Slobodni je umetnik. U njegovoj poeziji se, uz igru reči i izrazitu zvučnost, susreću i ironija, satira i parodija. Nakon mladalačkih traganja i ekstrema (važio je za najizrazitijeg predstavnika ludizma) opredelio se za dijalog sa tradicijom. Njegove postmodernističke pesme su najčešće pisane u najrasprostranjenijem pesničkom obliku, sonetu. Piše i drame (npr. Grenki sadeži pravice, Ptiči) kao i radio i TV drame. Izvrstan je prevodilac dramskih pisaca (M. A. Bulgakov, A. P. Čehov, B. Nušić, V. Šekspir). Knjige poezije: Uran v urinu, gospodar! (Maribor, 1972); Legende (Ljubljana,1974); Kobalt (Ljubljana, 1976); Volfram (Ljubljana, 1980); Usta (Ljubljana, 1985); Soneti (Celovec, 1989, 1990, 1991); Soneti drugi (Celovec, Salzburg 1993); Jambi (Ljubljana, 2000, 2002); Verzi (Ljubljana, 2001, 2002); Verzi (Ljubljana, 2002); Pesmi (Ljubljana, 2006) (minijatura). O pesniku: Hribar, Tine: Sodobna slovenska poezija (Maribor, 1984); Bogataj, Matej: Milan Jesih. U: Literatura, 1990, br. 10; Paternu, Boris: Jesih v klasiki. U: Sodobnost, 1990, br. 5; Kos, Matevž: Soneti Milana Jesiha. U: Kos, Matevž: Prevzetnost in pristranost (Ljubljana, 1996); Kolšek, Peter: Podobar in podoba. U: Jesih, Milan: Verzi (Ljubljana, 2001, 2002); Jesih, Milan: Poezija in humor sta samo dva obraza istega skušnjavca. U: Literatura 2003, br. 15.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.