MAŠA KOLANOVIĆ

rođena je 1979. u Zagrebu. Diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istome je fakultetu od 2004. zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za kroatistiku. U sklopu natječaja Studentskog centra 2001. objavljena joj je zbirka pjesama Pijavice za usamljene. Godine 2008. objavljuje proznu knjigu Sloboština Barbie.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.