MARJAN STROJAN

(1949) je studirao komparativnu književnost i filozofiju na Univerzitetu u Ljubljani. Radio je kao novinar u slovenačkom dijelu BBC-ja i na Radiju Slovenija. Na slovenački jezik je preveo neka djela Čosera, Roberta Frosta, Džojsa i Miltona. Od 2009. je predsjednik slovenačkoj dijela u Internacionalnom PEN Centru. Počasni je profesor na Univerzitetima u Iowi i Hong Kongu. 2000.godine je dobio nagradu Veronika za zbirku poezije Parniki v dežju .

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.