MAGDOLNA DANJI

(1950), pesnikinja, kritičarka, teoretičarka književnosti i književni prevodilac. Magistrirala je na univerzitetu u Bilefeldu sa tezom o poeziji Paula Celana, a doktorirala na Katedri za mađarski jezik i književnost u Novom Sadu, sa disertacijom o poeziji Janoša Pilinskog. Glavno polje njenog književnonaučnog interesovanja je semantika poetskog izraza. U periodu između 1974–1980 godine bila je glavni i odgovorni urednik časopisa Új Symposion. Najvažnija dela: Palicsi versek (Pesme sa Palića, 1995), Értelmezések (Tumačenja, odabrane studije, 2010). Živi i radi na Paliću.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.