LIDIJA DIMKOVSKA

(1971, Skopje, Makedonija). Diplomirala je Opću i komparativnu književnost u Skopju, a doktorirala na Filološkom fakultetu u Bukureštu gdje je predavala makedonski jezik i književnost. Sada živi u Ljubljani, Sloveniji, predaje Svetsku književnost u Novoj Gorici i prevodi sa slovenačkog i rumunjskog na makedonski jezik. Do sada je objavila pet knjiga poezije, roman »Skrivena kamera« i priredila antologiju mlade makedonske poezije. Dobila je više nagrada među kojima i za debitansku pesnišku knjigu, nagradu Društva pisaca Makedonije za najbolji roman, a 2009 nemačku nagradu »Hubert Burda« za istočnoevropske pesnike. Knjige su joj izašle na engleskom, slovenačkom, slovačkom i rumunskom jeziku, a uskoro če joj roman iziči i na poljskom i bugarskom. Novi izbori njenih pesama na engleskom i na nemačkom će uskoro objaviti Copper Canyon Press i Edition Korrespondenzen. Bivala je na literarnim rezidencijama u Iowi, Gracu, Beču, Kremsu i Berlinu i učestvovala na mnogim međunarodnim festivalima.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.