LADA ČALE FELDMAN

je viša znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i
folkloristiku. Interesi joj presijecaju književnu i kazališnu teoriju,
folkloristiku i antropologiju, te feminističku kritiku. Uz znanstvene
radove, prikaze i kazališne kritike, te dvije knjige u koautorstvu, objavila
je i Brešanov teatar (1989), Teatar u teatru u hrvatskom teatru (1997), te
knjigu posvećenu rodnim izvedbama u teoriji, književnosti, kazalištu i
folkloru, naslovljenu Euridikini osvrti, 2001, za koju je 2002. dobila
nagradu "Petar Brečić".

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.