KICA B. KOLBE

(1951, Bašino Selo, kod Skopja), studirala filozofiju na univerzitetima u Skopju i Beogradu. Magistrirala radom o estetici Th.W.Adorna, a doktorirala disertacijom o utemeljenju estetike kao filozofske discipline u njemačkoj filozofiji 18. stoljeća. Od 1976 do 1986 radila je najpre kao asistent, kasnije kao docent u naučnom odjelu za estetiku na Filozofskom fakultetu u Skopju. Bila je dugogodišni saradnik u svim projektima Estetičke laboratorije, kao i osnivač i jedan od urednika časopisa za filozofiju “Filozofska tribina”. Kica B. Kolbe je iz porodičnih razloga 1986 godine napustila akademsko-pedagoški rad u Skopju i preselila u Njemačku, gdje živi sa mužem i odraslom kćerkom u blizini Kelna. Radi kao spisateljica, prevoditeljica s njemačkog, i slikarica. Dosad je svoje slike izlagala na izložbama u Njemačkoj, Poljskoj i Francuskoj. Autor je velikog broja priloga iz oblasti filozofije, estetike, filmske i likovne umjetnosti i literature. S njemačkog na makedonski dosad je prevodila djela Adorna, Kleea, Kanta, Hegela, Schellinga, Schopenhauera, Steppana i Heideggera. Knjiga “Egejci” (Kultura, Skopje, 1999), u kojoj K.B. Kolbe tretira tematiku egzila na Balkanu na primjeru biografije njene porodice, izazvala je poseban interes u evropskim slavističkim, balkanološkim i historiografskim krugovima. “Snijeg u Kazablanci” ( TRI, Skopje, 2005) je njen prvi roman.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.