KATJA KOBOLT

je diplomirala na Katedri za komparativnu književnost i teoriju književnosti i na Katedri za novinarstvo na Ljubljanskom univerzitetu. Ove godine je završila doktorske studije literarnih nauka na LMU univerzitetu, Minhen. Tema njene doktorske disertacije je: Žensko avtorstvo i modeli sijećanja u savremenoj bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj ratnoj literaturi. Radi kao selektorica programa medjunarodnog festivala savremene umjetnosti City of Women, Ljubljana. Bavi se takodje naučnom radom i prevodjenjem.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.