JOŽEK HORVAT-MUC

rođen je 21. oktobra 1965. godine u Murskoj Soboti u Sloveniji. Od rane mladosti uključen je u tamošnje aktivnosti na emancipaciji Roma. Dugo godina je bio urednik romskih listova i časopisa u Sloveniji. Poslednjih desetak godina bavi se naučnim radom i pisanjem proze i poezije. Objavio je sledeća dela: Legenda, 1993., Krvava voda / Ratfalu paunji, 1999, Hegeduva / Violina, 2002, Ciganga Irina, 2006, Ciden andi mro aunav / Zaigrajte v mojem imenu, 2005, Amaro drom / Naša pot, 2006, 20 obletnica Romani Union Murska Sobota (1990 - 2010), 2010. Zajedno sa Rajkom Đurićem objavio je Zgodovina romske književnosti, 2010, a u koatorstvu sa Đurićem i Dragoljubom Ackovićem objavio je: Romski simboli, 2011, Romska skupnost v RS / Zgodovina in kultura Romov, 2011, Romski jezik I / Romani čhib, 2002, Romski jezik II / Romani čhib II, 2006, Romski jezik, 2008, Pomen romskih glagolov, 2010, Romski jezik –osnova za razumevanje romske zgodovine in kulture, 2011. Dugogodišnji je urednik časopisa Romano them / Romski svet, Romski zbornikov I, II, III, IV, VI, VIII i urednik časopisa Romano nevipe / Romske novice.
Kao član Svetske organizacije Roma i član Evropskog romskog foruma pri Savetu Evrope učestvovao je u formiranju strategije za obrazovanje Roma i standardizaciji romskog jezika u Evropskoj uniji.
Predsednik je Saveza Roma Slovenije, živi i radi u Murskoj Soboti.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.