JANJA ŽITNIK SERAFIN

1981. godine diplomirala engleski i njemački jezik i književnost na Univerzitetu u Ljubljani; magistrirala je američku književnost 1989. godine, a 1992. godine je doktorirala iz područja književnih nauka. Od 1982. godine je redovno zaposlena u Naučno-istraživačkom centru Akademije nauka i umjetnosti Slovenije (SRC SASA), od 1982-83. godine je radila na Institutu za slovenački jezik; od 1985. godine do danas na Institutu za slovenačko iseljeništvo i migracije. U periodu 1992-94. godine nalazila se na čelu Instituta za slovenačko iseljeništvo i migracije. Bila je članica izdavačkog vijeća Izdavačke kuće SRC SASA u periodu 1994-2008. godine, te Naučnog vijeća Instituta za slovenačko iseljeništvo i migracije od 1994. godine (predsjednica od 2008. godine). Članica je Naučnog vijeća SRC SASA od 1999. godine. Od 1996. do 2000. godine je bila glavna i odgovorna urednica naučnog časopisa Dve domovini/Two Homelands. U periodu 2001-2008. godine je bila glavna urednica serije naučnih monografija Migracije. Svojim predavanjima i kao mentorica/sumentorica, učestovala je u postdiplomskim studijskim programima na Univerzitetu u Ljubljani (Filozofski fakultet, Odsjek za slovenački i slavenske jezike i književnost) i Univerzitetu u Novoj Gorici (Fakultet za postdiplomski studij). Oblasti rada: slovenačka emigracija, imigracija u Sloveniji, istorija emigrantsko/imigrantske književnosti i kulture.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.