JANA UNUK

(1959) je diplomirala slovenistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Od 1996. radi kao samostalna književna prevoditeljica. Prevela je na slovenski jezik oko trideset knjiga proze i poezije i još nekoliko knjiga za djecu. Uredila je pet izbora narodnih bajki za djecu. Godine 2006. nagrađena je slovenskom prevodilačkom nagradom Antona Sovrè; članica je žirija festivala Vilenica. Sa bosanskog jezika prevela je Vzhodni divan Dževada Karahasana i pjesme Feride Duraković, sa srpskog romane Vidosava Stevanovića i eseje Kolje Mićevića; sa engleskog B. Bettelheima, I. B. Singera i kratke priče Virginie Woolf. Najviše prevodi sa poljskog: pesme i eseji C. Miłosza, pesme W. Szymborske, T. Różewicza, A. Świrszczyńske, A. Zagajewskog, E. Sonnenberg, eseji Z. Herberta, L. Kołakowskog, S. I. Witkiewicza, proza A. Stasiuka, O. Tokarczuk, P. Huellea, M. Tulli, M. Łozińskog, kratke priče W. Gombrowicza, izbor reportaža Hanne Krall.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.