HRVOJE IVANKOVIĆ

(Dubrovnik, 1965), dramaturg i kazališni kritičar. Dramaturgiju diplomirao 1988. na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu. Od 1988. do 1994. zaposlen kao dramaturg Kazališta Marina Držića u Dubrovniku, a od 1996. kao urednik dramsko-literarne redakcije u Dramskom programu Hrvatskoga radija. U dnevnim novinama (Slobodna Dalmacija, Jutarnji list) kontinuirano pisao kazališne kritike od 1994. do 2006, a kazališne i druge oglede objavljivao u raznim hrvatskim i inozemnim publikacijama. Autor i urednik petnaestak teatroloških izdanja te niza radijskih emisija. Od 1996. član uredništva časopisa Kolo (Matica hrvatska), a s J. Bilićem glavni urednik dvotomnog Zagrebačkog leksikona (LZ Miroslav Krleža, 2006). Selektor Festivala hrvatske drame Marulićevi dani u Splitu (2002 – 2003), Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci (2004 – 2008) i Dana satire u Zagrebu (od 2006).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.