FLORENCA GRAHAM

je studirala jezike, književnost i muziku na koledžu Velsli. U Bosni i Hercegovini je živela četiri godine gde je radila kao profesor engleskog jezika i muzike u Franjevačkoj gimnaziji u Sarajevu. Na engleski jezik prevodi sa bosnaskog, ruskog, francuskog i nemačkog. Prevela je roman Enesa Karića Pjesme Divljih Ptica na engleski jezik.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.