FATMIR SULEJMANI

spada u najpoznatijе književnе kritičarе, teoretičarе i istoričarе albanske književnosti. Danas predaje albansku književnost na Filološkom fakultetu Državnog univerziteta u Tetovu, gdje obavlja i dužnost dekana. Njegovom velikom zaslugom smatra se već dvanaestogišnje izlaženje časopisa za kulturu, umjetost i književnost „Brezi 9“ (Tetovo), koji važi za referencijalni instrument ne samo kad je riječ o proučavanju albanske književnosti (naročito savremene), već i kad je u pitanju kompletan kulturni život u Makedoniji. Fatmir Sulejmani je autor desetak knjiga književnih studija, eseja, monografija, među kojima su: Faik Konica – esejista, Balkanska saga Luana Starove – jedno hermenеutičko čitanje (doktorska disertacija), Kasaba Tun-Batun (satirična proza), prevod i redakcija monografije akademika Aleksandra Matkovskog Ustanak Derviš Cara i mnoge druge.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.