DANIELA DANC

[Daniela Danz], (Ajzenah,1976), književnica i profesor istorije umetnosti. Završila studij istorije umetnosti na univerzitetima u Tibingenu, Pragu, Berlinu i Haleu. Radi kao docent na univerzitetu Hildeshajm, gde drži međunarodne seminare iz poetike. Dosad je objavila dva romana i dve zbirke poezije. Svi prevodi uzeti su iz birke Pontus (Wallstein Verlag 2009). Nosilac je nekoliko nagrada za poeziju. Živi i radi u Kranihfeldu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.