BORIS GORUPIČ

je profesor istorije umjetnosti i diplomirani sociolog kulture. Od 2005. godine je predsjednik slovenačkog Udruženja kritičara umjetnosti. Član je međunarodnog udruženja kritičara umjetnosti i slovenačkog društva za estetiku. Objavio je mnogo komentara i studija o novoj umjetnosti. Od 2007. godine je urednik Foruma, magazin slovenačkih likovnih kritičara.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.