BAŠKIM KUČUKU

(1948), profesor Univerziteta u Tirani, predaje predmete Savremena albanska književnost i Albanski roman. Ima titullu Doktora nauka i titullu Profesor. Do sada je objavio desetine studija o savremenoj albanskoj književnosti. Učesnik je svih najvažnijih međunarodnih naučnih skupova o književnosti. Autor je i koautor školskih i akademskih udžbenika. U albanskim književnim studijama poznata je njegova knjiga “Kadare në gjuhët e botës” (Kadare u svijetskim jezicima) - 2000, 2005. Bio je urednik književnih i kulturnih časopisa od 1990-2000. god.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.