BARBARA KORUN

(Ljubljana, 1963). Završila je Filozofski fakultet u Ljubljani i diplomirala na slovenačkoj i komparativnoj književnosti. Već tokom studija je počela da predaje na ljubljanskoj gimnaziji, što radi i danas. Član je Društva slovenačkih književnika i slovenačkog PEN centra, uredništva Nove revije i revije Apokalipsa. Za svoju prvu pesničku zbirku (Ostrina miline) dobila je nagradu na 17. slovenačkom sajmu knjiga. Njene pesme su zastupljene u mnogim inostranim antologijama i časopisima, bila je slovenačka predstavnica u projektu Cork 2005-The European Capital of Culture. Knjige poezije: Ostrina miline (1999), Zapiski iz podmizja (2003) i Razpoke (2004).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.