ARTAN R. HOXHA

bavi se proučavanjem moderne istorije Albanije. Na odseku za istoriju na Univerzitetu u Tirani od 2006. godine predaje predmete “Albansko Nacionalno buđenje 1830-1912” i “Istorija Albanije od 1912”. U fokusu njegovog istraživanja su nacionalizam, modernizam i društveni razvoji u albanskoj državi, sa posebnim fokusom na komunistički period. Trenutno je pri kraju doktorata na temu “Albanska komunistička tvrđava i pravoslavna crkva (1945-1967)”.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.