AGRON TUFA

(Dibër/Debar, 1967). Studirao je albansku književnost na Univerzitetu u Tirani. Postdiplomske studije završio je u Moskvi. Radi kao profesor književnosti na Univerzitetu u Tirani. Piše poeziju i prozu. Najpoznatija djela: “Aty te portat Skée”, “Rrethinat e Atlantidës”, “Dueli”, “Fabula rasa”. Preveo je na albanski djela najpoznatijih ruskih pisaca.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.