ZORAN PETROVSKI

(Skoplje, 1954) je istoričar umetnosti i kustos. Diplomirao je na Univerzitetu u Skoplju istoriju umetnosti i arheologiju 1986. godine. Od 1993. do 2000. godine je bio direktor Muzeja savremene umetnosti u Skoplju. Neki od njegovih važnih projekata su: Apstrakcija u makedonskoj umetnosti (1960 – 1990), Nova makedonska umetnost... itd. Takođe je učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata. Radi kao viši kustos u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju. Član je AICA od 1993. U periodu od 2006 do 2007. je bio izabran za predsednika borda AICA Makedonije.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.